Lief voor leed

Hoogbegaafdheid

eenWat is hoogbegaafdheid?

De meeste testen die hoogbegaafdheid meten zeggen iets over het IQ. Een IQ van 130 of hoger laat zien dat je hoogbegaafd bent. 

Vandaag de dag wordt intelligentie gezien als onderdeel van hoogbegaafdheid. Begrippen als creativiteit en motivatie spelen ook een rol bij intelligentie.

Bovenstaande afbeelding laat deze begrippen in kringen zien. Het witte gedeelte overlapt elk begrip. Dit zou het hoogbegaafde raakvlak zijn van een persoon. 

Meervoudige intelligentie

Je kunt ook op een andere manier kijken naar intelligentie van een persoon. In dat geval praten we over een meervoudige intelligentie. De grondlegger hiervan is de Amerikaanse psycholoog Howard Gardner. Hij gaat ervan uit dat intelligentie de bekwaamheid is om een probleem op te  lossen. Volgens hem kun je dat op meerdere manieren doen. Gardner rekende ook niet cognitieve vaardigheden toe tot de subvormen van intelligentie. 

Binnen Lief voor leed krijg je geen diagnose. Simpelweg omdat iemand niet geholpen is met de vraag wel of niet hoogbegaafd te zijn. De cliënten die je in dit traject voorgingen worstelden allemaal met de onderstaande problematiek. Zij voldoen aan een profiel waarmee de meeste mensen te maken hebben die zich herkennen in hoogbegaafdheid of meervoudige intelligentie.

• Een sterk gevoel van anders zijn
• De omgeving vind je ingewikkeld en begrijpen je ideeën soms niet
• Men begrijpt je humor niet
• Je hebt een hoge verwerking van prikkels waardoor je heel snel kunt denken en handelen
• Je bent burn out gevoelig. Je kunt veel dingen op een hoog tempo vaak zo goed dat je het wel even doet. Dat gaat op den duur ten koste van je energie
• Je hebt een (te) hoge controledrang
• Je bent soms te loyaal naar anderen
• Je bent bent soms te eerlijk
• Je hebt óf een te laag zelfbeeld óf een onrealistisch gevoel van zelfvertrouwen
• Je bent snel ongeduldig en afgeleid omdat je allang weet hoe de oplossing in elkaar zit
• Je hebt een hoge focus als iets je interesse heeft
• Je kunt niet tegen verveling
• Je kunt je zeer goed aanpassen aan de omgeving soms ten koste van jezelf
• Je durft je kwaliteiten niet meer te laten zien en gaat onderpresteren
en zo zijn er vast nog wel een heel aantal zaken op te noemen. 

Lief voor leed geeft je bodem en houvast wanneer je jezelf bent kwijtgeraakt door één of meerdere bovenstaande voorbeelden. Je leert een verbinding te maken tussen je hoofd en je hart. 
Veel hoogbegaafde mensen krijgen binnen het gezin, school of werk niet de juiste rol toebedeeld. Zo nemen zij vaak meer verantwoordelijkheid op zich dan aanvankelijk de bedoeling is. Op lange termijn kan dit zeer veel energie kosten. Binnen Lief voor leed staan we hier uitgebreid bij stil. Je leert in deze situaties nieuwe keuzes te maken als die beter zijn voor jou als persoon.