Lief voor leed

Werkwijze

Lief voor leed kan werken met onderstaande diagnoses/hulpvragen. Hieronder kun je wat voorbeelden van diagnoses/hulpvragen zien.

hoogsensitiviteit
hoogbegaafdheid
gezinsproblematiek
het ontwikkelen en focussen van en op persoonlijke doelen
vanuit het verleden of heden
adoptieproblematiek
relatietherapie
burnout/overspannenheid
werkeloosheid of (onvrijwillig) ontslag
verslavingen
trauma's ontstaan vanuit seksueel misbruik
psychosomatische klachten
slapeloosheid
negatief zelfbeeld
hechtingsproblematiek
een diagnose die moeilijk te accepteren is
.....vul zelf maar in

Voor elke diagnose kan een andere werkvorm passen. Bij Lief voor leed ga je o.a. aan de slag met de volgende technieken: Regressietherapie, RET, Systemisch werken, Bio-energetisch werken, Innerlijk kindwerk, Rouwverwerking en NLP. Niet elke therapievorm staat hieronder beschreven. Uiteraard krijg je voldoende uitleg voordat we aan de slag gaan.

Met Regressietherapie gaan we terug in de tijd en op zoek naar de oorzaak van een psychisch, lichamelijk of emotioneel probleem. We beginnen de therapie met karakterovertuigingen waarin je gelooft. Meestal leidt dit tot onverwerkte ervaringen die uitmonden in trauma’s. Deze trauma’s worden met behulp van de therapeut opnieuw beleefd. Zo kunnen oude wonden worden geheeld en schoongemaakt. Er ontstaat inzicht in wat er is gebeurd en hoe je uiteindelijk hebt gehandeld. Ook zul je de overtuigingen herkennen die hierbij zijn ontstaan. 

RET is een cognitieve gedragstherapie. Het is een effectieve therapie voor mensen die hun angsten willen overwinnen. Je kunt denken aan faalangst, claustrofobie, vrees voor allerlei zaken. Het laat op verrassende wijze zien hoe jouw irrationele gedachten vaak de boventoon voeren. We kijken hierbij naar de gedachten, gevoelens, gedrag en gevolgen. Door deze om te buigen en op een andere manier te denken lukt het om voorgoed af te rekenen met je angst. 

Systemisch werken
Ieder komt voort uit een familiesysteem. Welke plek nemen we in? Welke bewuste en onbewuste keuzes maken we hieruit? Door systemisch te werken vallen verbanden op een verbluffende manier op zijn plek. Jarenlange strubbelingen kunnen middels deze techniek langdurig opgelost worden. Het draait hier om 4 principes; erkenning, balans, ordening en erbij horen. Elk thema die je inbrengt kijken we na op deze principes. We stellen jouw thema op. Dat kan met representanten d.m.v. een groep (voor elkaar onbekende) representanten. We kunnen tevens individueel met houten poppetjes werken. 

Bio-energetisch werken
Voel, ervaar en ontdek. Dat is waar het om gaat tijdens bio-energetica. We gaan terug naar gevoel in je lichaam. We beginnen met de ademhaling. Door te ademen leef je....ja natuurlijk leef je! Wist je dat je ademhaling zoveel invloed heeft op je totale gemoedsrust? We kijken welke blokkaes en emoties er vastzitten in je lichaam. Door ze bewust te uiten reken je af met al die oude pijn. Met een aantal doeltreffende oefeningen en meditaties leer je je  eigen lichaam met liefde en aandacht ontdekken. Onbevangen en zonder oordeel. Dat is het belangrijkste. Leer te luisteren naar wat je lichaam je te vertellen heeft.
 
Innerlijk kindwerk
Tijdens onze kindertijd kunnen er oude onverwerkte situaties zijn die nooit verwerkt zijn, sterker nog, zij hebben zich vastgezet in lichaam geest en uiteindelijk het gedrag. Overtuigingen als: “Ik hoor er niet bij, ik was vroeger erg lastig voor mijn omgeving, ik moet het alleen doen; ontwikkelen zich als snelgroeiend onkruid. Ze laten diepe sporen achter ook als we allang volwassen zijn. Deze achtergebleven stukjes kind in ons draaien nog steeds het zelfde verhaaltje af. Op basis van verschillende technieken kunnen deze kindsdelen herstellen. Voorkom dat het verleden toekomst wordt!

Relatietherapie
Binnen Lief voor leed wordt hoofdzakelijk gewerkt met de methode van Sue Johnson via Emotionele Focus Therapie. Zij heeft jaren lang gezocht naar een effectieve manier om de verbinding te herstellen tussen echtparen. EFT gaat ervan uit dat niemand gemaakt is om alleen te staan maar beter functioneerd in de verbinding met een geliefde die veilig en vertrouwd voor je is. Door de emoties beter te begrijpen en de daarbij behorende pijn te voelen en te benoemen kun je de ander vragen of hij of zij iets voor je kan betekenen. We kijken naar de negatieve patronen die zijn ontstaan binnen de relatie. 
Door automatisch mee te gaan in deze negatieve patronen krijgt jullie relatie een steeds groter probleem. We zijn vaak geneigd om te denken dat het aan de ander ligt. Door te kijken naar elkaars werkelijke pijn en eigen aandeel kan er ruimte komen voor zachtheid en verbinding De negatieve patronen maken plaats voor een stevig fundament. Tijdens alle therapiesessies worden jullie uitgedaagd om te oefen om naar elkaar uit te spreken wat je voelt en wat je nodig hebt. 

Grenzen stellen
Lief voor leed gebruikt diverse middelen om te kijken hoe jij je grenzen kunt aangeven in je dagelijkse leven. In overleg met jou is er nog een heel bijzondere tool, namelijk hond Bikkel. Hier zijn overigens geen extra kosten aan verbonden. Hieronder kun je meer over hem lezen. Honden staan er algemeen om bekend dat ze goed kunnen luisteren mits ze goede leiding van hun baas krijgen. Honden kunnen natuurlijk ook erg goed schooien als ze zien dat jij iets eet. Op z'n moment kunnen ze heel vasthoudend zijn om hun doel te behalen. Mensen die hun grenzen minder goed kunnen aangeven zwichten vaak tijdens z'n moment. Misschien ga je nooit om met honden, je zult wel elke dag weer je eigen grenzen aan moeten geven. Op je werk bijvoorbeeld, of als o kinderen hebt of moet opvoeden. Je lichaam en ziel hebben ook begrenzing nodig. Het stellen van grenzen schept veiligheid voor jou en de omgeving.